Velkommen til Moodle for Adgangskursus

Kommunikationssystemet som bruges mellem undervisere, studiesekretærer og studerende på Adgangskursus ved Aalborg Universitet.

Til nye studerende
Logger du ind på Moodle mere end 14 dage før studiestart, vil du opleve at modtage information, som henvender sig til nuværende studerende.

Om Adgangskursus
Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen ligesom STX, HTX, HF og GIF, men adskiller sig ved at være kortere og målrettet ingeniøruddannelserne. Du kan derfor kun tage et Adgangskursus, hvis du ikke har en færdiggjort adgangsgivende eksamen.

Adgangskursus tilbyder hurtige, målrettede enkeltfagskurser, turbokurser og en fuld adgangsgivende eksamen til alle ingeniør- og maskinmesteruddannelser i Danmark. På Aalborg Universitet kan du udover diplom- og civilingeniøruddannelserne optages på alle naturvidenskabeligeuddannelser samt landinspektøruddannelsen og idræt.

Adgangskursus giver dig et godt fagligt udgangspunkt, hvor du også lærer at arbejde sammen med andre om at løse konkrete problemer.

Aalborg Universitet udbyder Adgangskurser i Aalborg og Esbjerg og til dels Frederikshavn.